ترکیبی از قدرت، امکانات لوکس و فناوری هوشمند؛ «اکستریم VX» انتخاب برتر برای سفرهای تجاری

«اکستریم VX» با ظرافتی بی‌نظیر یک انتخاب هوشمندانه برای سفرهای کاری است؛ خودرویی که با قابلیت کنترل قدرت پیشرفته و نوآوری‌های فناورانه، هر سفری را به لذتی بی‌پایان تبدیل می‌کند. «VX» با ارائه ترکیبی بی‌نقص از راحتی، تجمل، قدرت و فناوری پیشرفته، استانداردهای سفر کاری را بازتعریف می‌کند.