پیشگویی هوش مصنوعی در مورد مرگ و زندگی افراد

محققان در مقاله جدید خود بررسی کردند که هوش مصنوعی توانایی پیش بینی رویدادهای زندگی افراد را دارد.

توضیحات جانشین وزیر ارتباطات درباره میزان پیشرفت اینترنت 5G در کشور

امیر لاجوردی جانشین وزیر در امور ارتباطات امروز در همایش ملی نسل پنجم ارتباطات، آخرین وضعیت کشور در حوزه اینترنت 5G را تشریح کرد.