ایجاد مرکز مشترک نوآوری و فناوری اطلاعات در دستور کار عربستان و قزاقستان

در ششمین نشست کمیسیون دولتی قزاقستان و عربستان سعودی در ریاض به عنوان بخشی از این رویداد، پروتکلی رسمی امضا شد که بر اساس آن طرفین قصد دارند یک مرکز مشترک نوآوری و فناوری اطلاعات تأسیس کنند.