گنجی: جنایت تروریست‌ها سردار سلیمانی‌های جدید را ظاهر خواهد کرد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان جنایت تروریست‌ها را باعث تولد سردار‌ سلیمانی‌های جدید دانست.

زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نور زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع این دانشگاه را اعلام کرد.

نظر وزیر اسبق وزارت علوم درباره ورود به دانشگاه داوطلبان مشکوک به تقلب

وزیر اسبق علوم درباره بازگشت به تحصیل داوطلبان کنکوری مشکوک به تقلب گفت: این موضوع باید به صورت آکادمیک، علمی و حقوقی مورد بررسی و جمع‌بندی مناسب قرار گیرد.