«سلام برتو نوردیده ام و میوه دلم» این جواب سلام مادر مهربانی است که در عصر جاهلیت زندگی می‌کرد و با فرزندان خود به زیباترین حالت ممکن صحبت می‌کند. در این گزارش برایتان روایت می‌کنیم چطور با کمک حدیث کساء در جایگاه یک مادر مشکلات خانوادگی تان را مرتفع کنید.

نسخه بهترین مادر دنیا برای حل مشکلات خانوادگی

گروه زندگی؛ لعیا بغدادی: از صبح که بیدار شد، دلتنگ پدر بود. حلوایی که پدر دوست داشت را آماده کرد. در ظرفی ریخت و به طرف خانه او راه افتاد. ام‌سلمه در را باز کرد، مِن مِن کنان به خانه دعوتش کرد. آخر پدر به ام‌سلمه سفارش کرده بود امروز کسی را نمی‌پذیرد؛ چرا که منتظر پیام مهمی از طرف خداست. ولی فاطمه فرق می‌کرد. هنوز دلتنگی اش رفع نشده بود که پدر از او خواست نوه هایش را بیاورد. فاطمه رفت و با پسران و همسرش برگشت.( مفید، الفصول المختارة،ص122) به فاطمه گفت: دخترم! احساس ضعف می‌کنم عبایم را بیاور. عبا را بر سر داماد و دختر و فرزندانش کشید. دست بر آسمان برد  انگار سفارش اهل بیتش را به خدا می‌کرد. جبرئیل تاب نیاورد،پیام خدا را رساند که شما بهانه خلقتید.(مجلسی، لوامع صاحبقرانی، 1414ق، ج8، ص684) اما این پدر با همه فرق می‌کرد. همیشه به فکر همه بود. از دوستانش گرفته تا همسایه‌ای که از دشنام او در امان نبود. پس قسم خورد که تا دنیا دنیاست هر کس این سرگذشت را بخواند، اگر غمی در دل دارد غمش می رود و اگر حاجتی دارد برآورده می‌شود.

*فاطمه مرکز پرگار خلقت جبرئیل وقتی از خدا سؤال کرد که زیر عبا چه کسانی هستند، خداوند فرمود:« فاطمه است و پدرش و شوهر و دو فرزندش». شخص اول عالم،پدر فاطمه خوانده می‌شود. شخص دوم عالم همسر فاطمه و دو امام شیعیان، پسران فاطمه. پس فاطمه نقطه پرگار است و حتی خدا پیامبرِ خودش و امامان را به واسطه فاطمه به جبرئیل معرفی می‌کند. فاطمه مادری است که علاوه بر اینکه نقطه ثقل خانواده است، نقطه ثقل کل هستی است. *ادبستان کساء سلام برتو نوردیده ام و میوه دلم؛ این کلمات دلنشین،جواب سلام مادر مهربانی است که با وجود اینکه در عصر جاهلیت زندگی می‌کرد، با فرزندان خود به زیباترین حالت ممکن صحبت می‌کند. وقتی همسرش وارد می‌شود با احترام به او سلام می‌کند و جوابی پر از مهر می‌شنود. پسرها برای اینکه وارد حریم پدربزرگشان شوند، ابتدا اجازه می‌گیرند و بعد وارد می‌شوند.پدربزرگ هم حسن (ع) را صاحب حوض جنت و حسین(ع) را شفاعت کننده امت می‌خواند. حاج اسماعیل دولابی می‌گوید:« از حدیث کساء ادب صحبت کردن همسر و فرزندان را یاد بگیرید.به همسر خود به نیت حضرت زهرا(س) خدمت کن و زن هم به نیت خدمت به اهل بیت در منزل کار کند، زندگی تان شیرین می‌شود. زن مثل ریحان است. ریحان زود سیاه می شود. با زن نباید کشتی گرفت! باید او را بو کرد.»

*حضرت زهرا(س) در قیامت برای همه مادری می کند فاطمه(س) همه را تک تک به زیر کساء فرستاد و خودش آخرین نفر رفت. مادری کردن فاطمه مختص به حسن(ع) و حسین(ع) نیست. علاوه بر اینکه در دنیا برای همه شیعیان مادری می‌کند و دستگیرشان است تا قیام قیامت هم رهایشان نمی‌کند. وقتی قیامت بر پا می‌شود، وارد بهشت نمی‌شود تا تک تک دوستداران خاندانش وارد شوند و خودش آخرین نفر وارد بهشت می‌شود.   شفای دختر سرطانی از حدیث کساء

نظر دهید