شهردار نیشابور گفت: خواهر خواندگی بین ۲ شهر نیشابور و شاهین‌شهر اقدامی در جهت شناساندن ظرفیت عظیم فرهنگی و علمی نیشابور است که با وجود ثبت در تاریخ باید برای آیندگان به درستی تبیین شود.

قراردارد خواهرخواندگی میان دو شهر نیشابور و شاهین‌شهر

سید حسن میرفانی در گفت و گو با خبرنگار فارس در نیشابور اظهار کرد: قرارداد خواهرخواندگی بین شهر‌هایی بسته می‌شود که دارای منافع، خصوصیات و وجوه مشترک مانند سابقه تاریخی، مؤسسات دانشگاهی یا جنبه‌های گردشگری و مانند آن هستند. شهردار نیشابور با تاکید بر این موضوع که اگرچه بین نیشابور وشاهین‌شهر وجوه مشترک زیادی دیده نمی‌شود اما در این اقدام ثمراتی وجود دارد، ادامه داد: پیوند بین سنت و تمدن نیشابور با مدرنیته‌ی شاهین‌شهر و ایجاد روابط متقابل و همچنین استفاده از تجربیات شهر جدید و مدرن شاهین‌شهر و شهرسازی آن و نیز آشنایی مردم شاهین شهر با مظاهر تمدن‌ساز ایران در شهر نیشابور مثل عطار و خیام از ثمرات قرارداد خواهرخواندگی است. مراوده فرهنگی از طریق حضور در روزهای ملی و فرهنگی ۲ شهر وی در ادامه توضیحاتش افزود: شناساندن شهر قلمدان‌های مرصع و شهر حدیث سلسله الذهب به مردم شاهین‌شهر، مراوده فرهنگی متقابل بین اهالی ۲ شهر از طریق حضور مردم و مسئولان در روزهای ملی و هفته فرهنگی طرفین و نیز ارتباطات متقابل فی مابین موسسات، نهادها و دانشگاه‌ها هم از دیگر اهداف خواهرخواندگی بین شهرهای نیشابور و شاهین‌شهر است. توسعه گردشگری و معرفی شهرهای یکدیگر شهردار نیشابور با اشاره به ابراز علاقه بسیار مسئولان شهری شاهین‌شهر برای برقراری پیوند و ایجاد قرابت با نیشابور، کمک به یکدیگر در حوادث و بلایای طبیعی که برای یکی از این ۲ شهر‌ اتفاق می‌افتد، انتقال تجربیات و آموزش نیروی انسانی، آشنایی با آداب، رسوم و فرهنگ یکدیگر و نیز توسعه گردشگری و معرفی شهرهای یکدیگر در رسانه‌های شهر مقابل و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی خصوصا درروزهای ملی نیشابور یا هفته فرهنگی شاهین شهر را از دیگر اهداف قراردارد خواهرخواندگی برشمرد. پایان پیام/

نظر دهید