با حکم عباس اورسجی علی رشیدی به عنوان دبیرکل فدراسیون کبدی انتخاب شد.

علی رشیدی دبیرکل فدراسیون کبدی شد

به گزارش معرفی پارک ناژوان اصفهان؛ به نقل از روابط عمومی فدارسیون کبدی، با حکم عباس اورسجی رییس فدراسیون کبدی، علی رشیدی به عنوان دبیرکل فدراسیون کبدی انتخاب شد. رشیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی بوده و پیش از این به مدت ۷ سال مسولیت روابط عمومی و بین الملل فدراسیون را در کارنامه خود داشته است.

پیش از رشیدی عباس فرهمندمهر به مدت ۶ سال دبیری این فدراسیون را برعهده داشت.

258 258

نظر دهید