دانشگاه پیام نور زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع این دانشگاه را اعلام کرد.

زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع پیام نور اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاه معرفی پارک ناژوان اصفهان، دانشگاه پیام نور زمان برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع این دانشگاه را در روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد. توجه به خارج از منبع بودن دروس، شرایط و تاریخ امتحان مجدد نیز به شرح زیر اعلام شد: آزمون مجدد دروس روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ برگزار می‌شود. شرکت دانشجویان در آزمون دروس فوق الزامی نیست. در آزمون مجدد، دانشجویان باید به همان حوزه امتحانی درج شده بر روی کارت آزمون، مراجعه کنند. صرفاً دانشجویانی می‌توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت کنند، که در آزمون قبلی شرکت کرده‌اند. لیست دروس به شرح زیر است:

پایان پیام/

نظر دهید