عمومی و انقلاب مرکز مازندران ساماندهی کالاها در انبار اموال تملیکی را از دستورات رئیس قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: کالاهای تملیکی در انبارها ساماندهی شده هستند اما باید هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

دستور دادستان مرکز مازندران برای تعیین تکلیف کالاهای تملیکی

به گزارش معرفی پارک ناژوان اصفهان از ساری، محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران صبح امروز  به همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از انبار‌ کالاهای تملیکی این سازمان واقع در شهرستان جویبار بازدید کرد. دادستان مرکز مازندران در این بازدید با مشاهده کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص آنها دستور داد.

بازدید محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از کالاهای موجود در نبار اموال تملیکی استان مازندران

بازدید محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از کالاهای موجود در نبار اموال تملیکی استان مازندران کریمی ساماندهی کالاها در انبار اموال تملیکی را از دستورات رئیس قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: کالاهای تملیکی در انبارها ساماندهی شده هستند اما باید هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود. وی با اشاره به بازدید‌های هدفمند از انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اظهار کرد: جلوگیری از رسوب و تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالا‌ها از اهداف این بازدیدهای میدانی است.

بازدید محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از کالاهای موجود در نبار اموال تملیکی استان مازندران پایان پیام/۸۶۰۳۱/غ

نظر دهید