فضای مجازی این روزها پر شده است از فیلم تبلیغاتی کاندیداهایی که بسیاری از آنها ناشناخته یا کمتر شناخته شده هستند.

جنجال تبلیغاتی کاندیداها در اینستاگرام /آقای کاندیدا از سرود انتخاباتی خود رونمایی کرد /کاندیدای لنجان: ادب را رعایت کنید

به گزارش معرفی پارک ناژوان اصفهان، تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم زمان اندکی باقی نمانده است و کاندیداهای ۲۲ حوزه انتخابات که نتواستند پیروزی خود را در مرحله اول نهایی کنند، برای کسب آرای مردم و رسیدن به کرسی های سبز بهارستان، عَلم تبلیغات را برپا کردند و از هر فرصتی برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند. از همین روی کافی است نگاهی به اینستاگرام بیاندازید و هشتگ #انتخابات مجلس را جستجو کنید، با انواع عکس‌ها و فیلم‌های تبلیغاتی کاندیداها مواجه می‌شوید که حتی از پلتفرم‌های فیلتر شده به عنوان بستری برای تبلیغ استفاده می‌کنند.

نظر دهید