کارشناس شبکه 13 رژیم صهیونیستی با اشاره به به ناتوانی اسرائیل در مواجهه با ایران گفت: ما در برابر تهدیدات ایران آمادگی نداریم. ما قادر به توقف برنامه هسته‌ای ایران نیستیم. باید اعلام کنیم که در مواجه با ایران شکست خوردیم./دانشجو

ببینید |  اعتراف تاریخی کارشناس شبکه ۱۳ اسرائیل درباره ایران

نظر دهید